Prosport

Wie zijn wij?

Geschiedenis

De VZW Prosport Brussel begon haar activiteiten op 1 september 1998. Haar oprichting was te danken aan de bereidheid van het College van Burgemeester en Schepenen  van de Stad Brussel om binnen het Koning Boudewijnstadion een promotie- en beheersorgaan op te richten voor haar activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om een maximaal gebruik te verzekeren van deze plaats door middel van niet-sportieve evenementen en om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de gebruiksbehoeften van privéfirma’s.

De VZW Prosport Brussel heeft de doelstellingen van de vzw “Sportief Fonds van Brussel” overgenomen, die werd opgericht in 1948, en verder uitgebouwd.

De VZW Prosport Brussel werkt sinds haar oprichting samen met, en als aanvulling op, de Sportdienst van de Stad Brussel, beheerder van het stadion.

Missies

zijn onder andere:  het zoeken naar financiële middelen via een partnership met private organisaties, organisatoren van niet-sportieve evenementen in het stadion (concerten, conferenties, voorstellingen, seminaries), de promotie van het gebruik van het stadion,…

en bovendien : de steun aan het lokaal sportbeleid (ondersteunen van clubinitiatieven,…), promotie van sportbeoefening, meer bepaald door de Brusselse jeugd, organisatie van  alle activiteiten met een sportief karakter in lijn met deze objectieven en bevordering van het imago van Brussel ter gelegenheid van grote sportevenementen die worden georganiseerd op haar grondgebied.

De Sportdienst is op zijn beurt verantwoordelijk voor het onderhoud en het technische beheer van het stadion en de bijgebouwen voor alle sportmanifestaties (Memorial Van Damme, Belgische Voetbalfederatie, finale van de Beker van België, training en wedstrijden van de voetbalclub Anderlecht en atletiekclub Excelsior,…).

Ons team

 • Marc Vlaeminck - Directeur
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 41
 • Roger Claessens - Organisatie & Logistiek
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 44
 • Caroline Beurms - Partners & Events
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 42
 • Martin Fabre - Event Coordinator
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 46
 • Valérie De Coster - Administratie
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 43
 • François Soubry - Project Coordinator
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 45
 • Amandine Dubos - Project Coordinator
  — Tel: 00 32 (0)2 474 39 47

Partners

Sinds haar oprichting heeft de vzw Prosport Brussel zich ingespannen om een geest van dynamisch en rendabel partnerschap te ontwikkelen met een steeds groeiende groep aan privéfirma’s, zodat de budgetbijdrage van de verschillende bedrijven verbonden met de vzw de laatste jaren verdubbeld is.

Op dit moment zijn ongeveer twintig gerenommeerde bedrijven voor een periode van twee jaar contractueel verbonden met Prosport, waardoor ze hun naam associëren met deze van een mythisch stadion, een plaats in permanente activiteit.

Het Stadion dynamisme geven door Partner te worden!

Er zijn tal van voordelen aan het partnership voor de partnerfirma’s van de vzw Prosport Brussel:

 1. voorkeurstoegang tijdens grote evenementen die georganiseerd worden in het Koning Bouwewijnstadion via high-level VIP-formules,
 2. voorkeurstarieven voor het huren van de zalen van het Koning Boudewijnstadion,
 3. een ontwikkeling op lange termijn van hun public relations door geprivilegieerde en vruchtbare contacten tussen de verschillende partners en door het promoten van “business to business” tijdens twee inter-partnerdagen per jaar,
 4. een verhoogde zichtbaarheid bij de grootste spelers in de Brusselse sportwereld via: de verschillende publicaties uitgegeven door de vzw, deze website, gepersonaliseerde uitnodigingskaarten voor VIP-evenementen, maar ook in het hart van de verschillende sportcentra van de stad Brussel en het VIP-gebied “Made in B” gelegen in Tribune 3 van het stadion.

Partnership  Prosport, een andere manier om de toekomst in eigen handen te nemen…

VZW Prosport Bruxelles

Mevrouw Caroline Beurms

Tel: 00 32 (0)2 474 39 42

partners@prosportevent.be

Transparantie - Goed Bestuur

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven hervorming van goed bestuur te lanceren, betreffende haar werking en meer bepaald haar structuren. De vzw Prosport Brussel werkt samen met de veschillende diensten van de Stad Brussel en houdt zich eveneens aan deze hervorming.
Om beter aan deze ambitie van verandering te beantwoorden, is de hervorming vastgelegd in deze belangrijke hoofdlijnen:
– Goed bestuur
– Transparantie

Niet van toepassing

U vindt alle informatie betreffende de goedgekeurde milieuplannen en -programma’s, ruimtelijke ordeningsplannen en -schema’s, stedenbouwkundige reglementen op de website van de Stad Brussel:

www.brussel.be/openbaarheid-van-bestuur