WIE ZIJN WIJ?

Onze geschiedenis

De vzw Prosport Brussel werd opgericht op 1 september 1998.

Ze vormde een antwoord op de wens van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel om binnen het Koning Boudewijnstadion een orgaan op te richten voor de promotie en het beheer van de activiteiten.

Sinds de oprichting werkt de vzw Prosport Brussel samen met, en ter aanvulling op, de Sportdienst van de Stad Brussel, beheerder van het stadion.

Terwijl de Sportdienst van de Stad Brussel verantwoordelijk is voor het technische onderhoud van het stadion en het beheer van de sportactiviteiten die er plaatsvinden, heeft Prosport Brussel de opdracht te zorgen voor een maximale bezetting van de locatie door niet-sportieve evenementen en de sportbeoefening in Brussel te ondersteunen.

Onze missies

Prosport Brussel is verantwoordelijk voor de promotie en het beheer van de activiteiten van het Koning Boudewijnstadion. De vzw werkt nauw samen met, en ter aanvulling op, de Sportdienst van de Stad Brussel, beheerder van het stadion. Daarnaast promoot ze het sportieve leven in Brussel en biedt ze logistieke en financiële steun aan sportinitiatieven en Brusselse clubs.

Concreet heeft Prosport Brussel als opdracht om:

  • Het sportbeleid en de Brusselse sportclubs te ondersteunen door middel van financiële en logistieke bijstand.
  • Naar financiële middelen te zoeken bij privébedrijven door niet-sportieve evenementen te organiseren in het stadion (concerten, conferenties, lezingen, seminaries, enz.), met als doel het Koning Boudewijnstadion nieuw leven in te blazen en de objectieven ter ondersteuning van het Brusselse sportleven te kunnen verwezenlijken.
  • Samen te werken en de organisatie van niet-sportieve evenementen die plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion en die door deze privéondernemingen worden georganiseerd, goed te doen verlopen.
  • Logistieke ondersteuning te bieden aan de door de Stad Brussel georganiseerde sportevenementen: Brussels Sports Days, Brussels Zumba Party, Hello Summer Sport, enz.
  • Het Koning Boudewijnstadion, het imago van de Stad Brussel en sportbeoefeningin de voorzieningen en op het grondgebied van de Stad Brussel te promoten via gerichte communicatie-acties.
  • De reclameruimte binnen de tweede omheining van het Koning Boudewijnstadion te beheren.

Ons Team

Goed bestuur

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven bestuurshervorming te lanceren, betreffende haar werking en met name die van haar paragemeentelijke structuren. Prosport Brussels werkt samen met de verschillende diensten van de Stad Brussel en houdt zich eveneens aan deze hervorming. Om deze ambitie zo goed mogelijk waar te maken, heeft de Stad Brussel besloten deze hervorming te baseren op twee belangrijke hoofdlijnen: goed bestuur en transparantie.

Contacteer ons

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam & Voornaam